נחתם הסכם קיבוצי כללי בענף הניקיון – תנאים חדשים ומפתיעים לעובדי הניקיון

עובדי הניקיון מוגדרים לא אחת בתקשורת כ”שקופים”. מהיום הם יהיו אולי מעט פחות שקופים, לאחר שאיגוד האבטחה, הניקיון והטיפול הסיעודי בהסתדרות וארגון חברות הניקיון בישראל, חתמו על הסכם קיבוצי כללי, שכולל בין היתר: עדכוני שכר, שי מוגדל לחג וסבסוד ארוחות לעובדים.

ההסכם יחול על כל המעסיקים בענף הניקיון בישראל החברים כיום בארגון חברות הניקיון או יצטרפו כחברים לארגון במהלך תוקפו של ההסכם. תוקף ההסכם מותנה במתן צו הרחבה ופרסומו ברשומות.

לכתבה המלאה לחצו כאן

רשימת חקיקה בדיני עבודה בענף הניקיון

1.          חוק שכר מינימום, תשמ”ז-1987 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
2.          חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי”ד-1954 –https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247_001.htm
3.          חוק הסכמים קיבוציים, תשי”ז-1957 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/114_001.htm
4.          צו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה –
5.          הסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה מס’  7029/2014 –
6.          חוק הגבת האכיפה של דיני העבודה תשע”ב-2011 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_608.htm –
7.            צו הרחבה להסכם הקיבוצי על המגזר הפרטי
8.          הסכם קיבוצי בין ארגון חברות הניקיון בישראל ובין ההסתדרות 7035 מיום 11.7.2013
9.          חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P225_001.htm
10.      חוק הגנת השכר, התשי”ח-1958 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
11.      חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס”ב-2002 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm
12.      חוק דמי מחלה, התשל”ו-1976 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
13.      חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ”ג-1993 – https://www.nevo.co.il/law_html/law01/074_003.htm
14.      חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ”ז-1997 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/092_001.htm
15.      חוק חופשה שנתית, התשי”א-1951 –  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
16.      חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א-2001 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094m2_001.htm
17.      חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm
18.      חוק עבודת נשים, תשי”ד-1954 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_001.htm
19.      חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס”ח-2008 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_945.htm
20.      תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס”א-2001 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_020.htm
21.      חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד-1954 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/026_001.htm
22.      הוראות חשכ”ל עלות שכר למעביד בתוקף מיום 1.7.2013 –
23.      חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע”ג-2013 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_906.htm
24.      צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע”ג-2013 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_917.htm
25.      תקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/242_002.htm
26.      חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
27.      חוק עבודת הנוער, תשי”ג-1953 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p175_001.htm
28.      חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, תשע”ב-2012 – https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_648.htm
29.      חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ”ו-1996 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/116_001.htm
30.      חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע”ז-2016 – https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_527.htm
31.      חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, תשס”ז-2007 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_736.htm
32.      חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח-1988 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m1_001.htm
33.      חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ”ו-1996 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K2_002.htm
34.      חוק גיל פרישה, תשס”ד-2004 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_242.htm
35.      חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm
36.       חוק שירות התעסוקה, תשי”ט-1959 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222_001.htm
37.      חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ”ז-1997 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/092_001.htm
38.      חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי”ז-1957 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/175_001.htm\
39.      חוק בית הדין לעבודה, תשכ”ט-1969

צו הרחבה וכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לכל עובד בחברות הניקיון מהיום הראשון שלו בעבודה

במסגרת צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים התשע”ג-2013 (שקיבל גם תוקף בחקיקה ביום 1.9.2013), אשר פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר 2013, הוסדרו שיפורים בתנאי ההעסקה והשכר של עובדי הקבלן בתחומי השמירה והניקיון.

לצפיה בכתבה המלאה: https://bit.ly/3IEYWv0

עובדי הניקיון יזכו לקבל את מנת החיסון השלישי

שר הבריאות ניצן הורוביץ – ניצן הורוביץהודיע היום כי עובדי הניקיון יזכו לקבל את מנת החיסון השלישית נגף נגיף הקורונה.

במענה לפניית הארגון הדגיש השר את חשיבות עבודתם של עובדי הניקיון למען תפקודה התקין של מערכת הבריאות.
אנחנו מודים לשר הבריאות על המענה המהיר והאפקטיבי, וקוראים לכולם להתחסן למען בריאות כולנו.

לכתבה המלאה ב YNET לחצו כאן